กติกาการร่วมสนุก / เงื่อนไข

รายละเอียดกิจกรรม

 1. รายการชิงโชคเริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563
 2. ซื้อสินค้า Shark Zero Sugar ขนาดใดก็ได้ 250 มล. หรือ 170 มล. สามารถร่วมรายการได้โดย พิมพ์รหัส 11 หลัก ใต้ห่วง (เฉพาะห่วงที่มีคำว่า SHARK ใต้รหัส 11 หลักเท่านั้นที่สามารถร่วมเล่นรายการชิงโชคนี้) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และชื่อ-นามสกุลที่ตรงกับบัตรประชาชน ที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.sharkenergyth.com จะถือว่าได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รหัส
 3. การจับรางวัลรวม 1 ครั้ง จับรางวัล ณ บริษัทลัคกี้วันกรุ๊ปจำกัด (สำนักงานใหญ่) 3/16 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 และประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 รวมทั้งหมดจำนวน 635 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,001,900 บาท
 4. ของรางวัล มีรายละเอียดดังนี้
  • รางวัลที่ 1) รถมอเตอร์ไซค์ Vespa LX125i -Get จำนวน 5 รางวัลๆละ 89,400 บาท รวม 447,000 บาท
  • รางวัลที่ 2) Garmin Venu Smartwatch จำนวน 10 รางวัลๆละ 14,500 บาท รวม 145,000 บาท
  • รางวัลที่ 3) Samsung Galaxy Buds+ จำนวน 10 รางวัลๆละ 4,990 บาท รวม 49,900 บาท
  • รางวัลที่ 4) บัตรเงินสด PTT Privilege Card จำนวน 110 รางวัลๆละ 1,000 บาท รวม 110,000 บาท
  • รางวัลที่ 5) บัตรเงินสด PTT Privilege Card จำนวน 500 รางวัลๆละ 500 บาท รวม 250,000 บาท
 5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ www.Facebook.com/SharkEnergyTH หรือ www.sharkenergyth.com
 6. ผู้โชคดี 1 ท่าน / 1 หมายเลขบัตรประชาชน จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวตลอดรายการ
 7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 คือรถมอเตอร์ไซค์ Vespa LX125i –Get ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล
 8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล สามารถยืนยันรับสิทธิ์รับรางวัล ได้โดยแสดง สำเนาบัตรประชาชน โดยตัวแทนบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และนัดหมายรับรางวัลต่อไป ตามวันและเวลา พร้อมทั้ง สถานที่ ที่บริษัทฯ กำหนด
 9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรเงินสด PTT Privilege Card บริษัทจะจัดส่งของรางวัลผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์จากผู้โชคดีทางไลน์ @Sharkpromo ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบกรณีที่ส่งแล้วปรากฎว่าไม่มีผู้รับของรางวัล
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
 12. บริษัทฯ ไม่รับประกันความพึงพอใจในของรางวัล
 13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. หากบริษัท ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทจะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการจับรางวัลหรือรับของรางวัลโดยอัตโนมัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพ-เสียง ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ และ/หรือเพื่อประโยชน์ ทางการค้าของบริษัทฯ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
 16. พนักงานและครอบครัวของบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือ และตัวแทนบริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้
 17. ภาพและสีของรางวัลเพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น
เราใช้คุกกี้สำหรับการเก็บข้อมูลเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์หากคุณใช้งานเว็บไซต์ต่อเราถือว่า คุณยอมรับการ ใช้งานคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว